Domů » Podlahové rošty

Podlahové rošty

Odporově svařované rošty jsou označovány jako "SP" z německého"Schweißpreß". Tzv. "SP" rošty jsou vyráběny dle normy DIN 24537. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem a zkouceným čtyřhranem - rozpěrným prutem, který je do nosných pásků z ocele pod tlakem zavařen. Nosnými prvky jsou tedy ocelové pásky a zavařený rozpěrný prut (kroucený čtyřhran) zajišťuje jejich strukturu v určité osové rozteči, která se dle nastavení výrobní linky může měnit podle možností výrobního zařízení nebo normy. Tento typ roštů může být dodáván jak nelemovaný, tak lemovaný. Rošty tohoto typu mají všestranné použití především v průmyslové a energetické výstavbě a jejich velkou výhodou je možnost tvarových a rozměrových úprav na místě montáže i bez následného dodatečného lemování, přestože dle normy RAL GZ-638 musí být každý výřez (zásah do roštu) začištěn lemovacím páskem (neplatí pro zkracování v nosné délce nebo šířce roštu).

Technologie výroby odporově svařovaných roštů

Podlahove rosty Podlahove rosty Podlahove rosty
Osové rozteče ok - možnosti
Podlahove rosty

Varianty osových roztečí nosných pásků
A = 20,77 mm; 23,69 mm; 30,15mm; 34,3 mm; 41,45 mm;

Varianty osových roztečí rozpěrných prutů
B = 19,25 mm; 24 mm; 38,1 mm; 50,8 mm; 76,2 mm; 101,6 mm;

Pozn.:
rozteče, které jsou uvedeny tučně a podtržené jsou dle DIN 24537.

"SP" rošty jsou výše popsanou technologií výroby vyráběny v tzv. rohožích ("maty"), které mají základní rozměr v nenosné šíři 1 000 mm a v nosné délce 6 100 mm popř. 12 200 mm. Z těchto polotovarů jsou pak dalším technologickým postupem zhotovovány rošty konkrétních rozměrů a tvarů, které mohou být lemované nebo i nelemované.

Lemované "SP" rošty

Rošty jsou na koncích nosných pásků lemované plochou ocelí. Lem je bodově přichycen ke každému třetímu až čtvrtému pásku a nemá vliv na zvýšení únosnosti roštu. Slouží pouze k začištění kraje roštu z bezpečnostních důvodů. Lemované rošty značíme "L".

Podlahove rosty

Nelemované "SP" rošty

Na přání zákazníka je možno dodávat nelemované rošty. Rošty nejsou olemovány na koncích nosných pásků. Nelemované rošty značíme "Nel".

Podlahove rosty

Tabulka doporučených nenosných rozměrů při osové rozteči oka 34,3 mm

Tloušťka nosného pásku v mm
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
36 37 38 39
71 72 73 74
105 106 107 108
139 140 141 142
174 175 176 177
208 209 210 211
242 243 244 245
276 277 278 279
311 312 313 314
345 346 347 348
379 380 381 382
414 415 416 417
448 449 450 451
482 483 484 485
517 518 519 520
551 552 553 554
585 586 587 588
619 620 621 622
654 655 656 657
688 689 690 691
722 723 724 725
757 758 759 660
791 792 793 794
825 826 827 828
860 861 862 863
894 895 896 897
928 929 930 931
962 963 964 965
997 998 999 1000

Typizované rozměry "SP" roštů
Typizované rozměry "SP" roštů s okem 34x38 mm jsou takové, které mají nosnou délku vždy násobek 100 mm a nenosnou šíři 1000 mm (tzn. např. 400 x 1000 mm; 600 x 1000 mm; 900 x 1000 mm; atd.). Výjimku tvoří nejmenší rošt této řady o rozměru 250 x 1000 mm, který je zahrnut do tohoto typizovaného programu a je používán především jako překrytí odtokových kanálků např. před vrata od garáže apod.

Atypické rozměry "SP" roštů
Atypické jsou všechny ostatní rošty, které nemají rozměry typizovaného programu. Při tvorbě kladečských plánů jsou v maximální míře využívány nenosné šíře 1000 mm, následně tzv. tabulkové rozměry a jako poslední možnost rozměr tzv. zbytkového pole roštu. Nosná délka roštu může být libovolná, avšak musí být dodrženy nosnostní parametry roštu v závislosti na rozteči podpor ocelové konstrukce.

Tvarové úpravy "SP" roštů
"SP" rošty je díky propracované technologii výroby možno dále dodatečně upravovat výřezy dle požadavku zákazníka. Může se jednat o pouhé seřezání roštu do lichoběžníkového tvaru nebo se může jednat o tzv. segmenty, které po sestavení tvoří kruhovou lávku. "SP" rošty je také možno opatřit okopovou lištou v místech, kde toto požaduje projekt nebo norma.

Příklady tvarových úprav roštů
skutečná plocha roštu směr nosných pásků
Podlahove rosty Podlahove rosty Podlahove rosty Podlahove rosty
Podlahove rosty Podlahove rosty Podlahove rosty Podlahove rosty

Povrchová úprava roštů
Podlahové rošty jsou vyráběny a upravovány v surovém - černém stavu. Po ukončení všech procesů vedoucích ke zhotovení konkrétního roštu je možno rošty dodávat:
a) v surovém - černém provedení - není prováděna žádná povrchová úprava a značíme je"Č"
b) v zinkovaném provedení - rošty jsou žárově zinkovány dle EN ISO 1461 a značíme je"Zn"
c) v lakovaném provedení - rošty jsou lakovány dle požadavků zákazníka a značíme je"Lak"

Příklad pokladu "SP" roštů na konstrukci - zaroštování lávky o velikosti 1200 x 7130 mm
1200 x 1000 mm ............... 6 ks - typizovaný rozměr
1200 x   483 mm ............... 1 ks - atypický rozměr dle tabulky doporučených nenosných rozměrů
1200 x   647 mm ............... 1 ks - atypický rozměr zbytkového pole
Podlahove rosty

Označování "SP" roštů
Podlahove rosty
Použití:
  • Obslužné plošiny a lávky v průmyslové a energetické výstavbě
  • Pochozí plochy u potrubních tahů a nádrží
  • Chodníky mostů a lávek
  • Zakrytí kanálů a průlezů
  • Zakrytí sklepních světlíků
  • Čistící zóny v průmyslových i komerčních prostorách
  • Komínové lávky
  • Plošiny GSM vysílačů